Cung Kim Ngưu

    MỚI NHẤT

    Nữ Kim Ngưu hợp với nam cung nào nhất?

    Nữ Kim Ngưu hợp với nam cung nào nhất?

    Nữ cung Kim Ngưu hợp với nam cung Xử Nữ, Ma Kết và Cự Giải Nhất nhưng không thể kết hợp với nam cung Nhân Mã hoặc Sư Tử...